. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...ännu en dag av NÅD