Skip to main content

...

”Det var en gång en ung mor som levde på den tiden när man ännu trodde på det där med att: Spar på riset och du fördärvar pilten. Det vill säga att hon egentligen inte trodde på det men en gång hade hennes lille pojke gjort någonting så hon tyckte att han skulle ha en […]

...

Tänk dig att det finns en bank som….. Tänk dig att det finns en bank som varje morgon sätter in 86 400 kronor på ditt konto. Det är inget fel. Insättningarna är lagliga och korrekt gjorda av en otroligt rik välgörare. Men banken överför inte pengarna till nästa dag. Varenda natt blir alla pengar som […]

...

En far som levde med sin fru och fyra söner hade börjat bli lite bekymrad över sina söners ständiga gräl med varandra. Han försökte gång på gång att lösa deras tvister genom hans uppmaningar men misslyckades mestadels alltid att få slut på sönernas oenigheter. Situationen bekymrade fadern allt mer och efter en hel del funderande […]

...

En snickare hjälpte en kvinna att restaurera ett gammalt hus. Efter hans första dag, då åtskilliga saker inte fungerat som de skulle, vägrade hans bil att starta. Snickaren ägnade ett par timmar åt bilen utan framgång. Till slut erbjöd sig den gamla kvinnan att köra honom hem. Snickaren satt tyst under färden. Väl hemma frågade […]

...

Det var en gång en man som hade två vattenkrukor. Krukorna fäste han i vardera änden på en bärstång som han bar på sina axlar varje morgon när han gick för att hämta vatten från floden. Det ena krukan var i perfekt skick medan det andra hade en spricka som gjorde att krukan var halvtom […]