En åttaårig pojke närmade sig en äldre man som stod framför en önskekälla och tittade upp i dennes ögon och frågade:

”Jag har förstått att du är en mycket klok människa. Jag skulle vilja veta livets hemlighet”.
Den äldre mannen tittade ned på pojken och svarade:
”Jag har tänkt en hel del under mitt liv och hemligheten kan sammanfattas med fyra ord:
Det första är tänk. Tänk på de värderingar som styr ditt liv.
Det andra är tro. Tro på dig själv grundat på dina tankar om de värderingar som kommer att styra ditt liv.
Det tredje är drömma. Dröm om de saker som kan hända, grundat på din tro på dig själv och de värderingar som kommer att styra ditt liv.
Det sista är våga. Våga förverkliga dina drömmar, grundade på din tro på dig själv och dina värderingar”.

Och med det, sa Walter E. Disney till den lille pojken:
”Tänk, Tro, Dröm och Våga”