Livet består av val och möjligheter som är vars och ens att göra. Ser jag på mitt liv så har Jag gjort en mängd val genom livet. En del har varit goda och andra mindre bra. En del händelser sker utanför min kontroll och andra ligger djupast sett i Guds hand precis som hela livet gör (Ligger i Guds hand).
Min erfarenhet är att oavsett om jag valt gott eller ont, bra eller dåligt, rätt eller fel så går Gud med och Gud överger oss aldrig. Vi har dock ett val att räkna med Gud eller ej. Att vända våra ansikten mot Guds. Att räkna med Gud i våra liv.
Att försöka vara lik Gud vilket är svårt för det är så mycket i vår omgivning som vill få oss att inte vara lik. Vi är ju trots allt Guds avbild oavsett om vi vill ha med Gud att göra eller inte. Så när du titta dig i spegeln på morgonen eller kvällen så är det Guds avbild du kan finna i din spegelbild.

~~-!!-~~

inspiration,
vishet,
ledarskap,
Gud och människan,
tips och idéer