Livet består av val och möjligheter som är vars och ens att göra. Ser jag på mitt liv så har Jag gjort en mängd val genom livet. En del har varit goda och andra mindre bra. En del händelser sker utanför min kontroll och andra ligger djupast sett i Guds hand precis som hela livet gör (Ligger i Guds hand). Min erfarenhet är att oavsett om jag valt gott eller ont, bra eller dåligt, rätt eller fel så går Gud med och Gud överger oss aldrig. Vi har dock ett val att räkna med Gud eller ej. Att vända våra ansikten mot Guds. Att räkna med Gud i våra liv. Att försöka vara lik Gud vilket är svårt för det är så mycket i vår omgivning som vill få oss att inte vara lik. Vi är ju trots allt Guds avbild oavsett om vi vill ha med Gud att göra eller inte.

Gymnasietiden präglas mycket av tidseran. Datorer börjar bli möjliga att äga, ABC80, Zinclare eller en Commandor gör intåg på marknaden och en pojks dröm att kunna få information och styra vardagen. Grunden för programmering och drivet läggs för denna syssla. Det gör att jag blir programmerare och får min första tjänst hos EBC (Ericsson Communication AB) en del av Ericssonkoncernen.

Pastorn

Kallelsen till att tjäna Gud har funnits med sedan 3 klass. Ett brinnande intresse för bibelspridningen i de baltiska staterna och i synnerhet sovjetunionen. Berättelserna om hur evangeliet spreds bland människor där och hur stor glädjen var att få höra om Guds verk då och nu gjorde stort intryck på mig. Det fick mig att längta efter att få bära ut evangelium, Guds ord. Att få vara en del av Guds verk. Denna längtan avtog något i tonårstiden men den fanns någonstans i bakhuvudet som en malande längtan.

Ett år hade gått sedan jag fick anställning på Ericsson och engagemanget i Kyrkan var stort. Då kom tankarna tillbaka om särskild tjänst. En känsla och tanke som inte ville lämna mig ifred. Pastor eller präst var det som knackade på. Skulle jag?

Nu har det gått 18 år sedan jag ordinerades som pastor i Svenska Missionsförbundet. Jag har varit i 5 olika församlingar. Varit lite av en tyst pionjär då det gäller pilgrimsvandringar och ordensliv i min del av kyrka. på 80-talet vandrade jag med det som kom att bli Den Franciskanska pilgrimsrörelsen och var med i ledningsgruppen i många år detta ledde till vidare steg in i den Franciskanska familjen, Franciskanska Tredje Orden, på 90-talet.

I Petrus, Paulus och Franciskus finns evangelisten som vill att människor skall komma till tro. Att människor skall få se att man blir mer människa ju närmre Jesus man kommer. Tre efterföljare av Jesus som påverkat mig och som påverkar mig än idag.

Brandmannen

År 2001 fick jag förfrågan om jag inte skulle gå med i deltidskåren på Bohus-Björkö i öckerö kommun. Jag tog upp ärendet 3 gånger med min dåvarande församling. Är det möjligt att vara både ock. Församlingen sa att det är en fördel. Så i juni 2001 gick jag med i räddningstjänsten i Öckerö kommun, stationerad på Björkö. Ett val jag aldrig ångrat.

Smeden

Kan något fascineras som eld och att få skapa. En sommar när jag var nere och tyngd av alla livets vedermödor så mötte jag ett antal smeder från norr till söder i vårt avlånga land och upptäckte att jag fascinerades av detta hantverk.