Den kloka flickan

På en gymnasieskola skulle man studera världens sju underverk och eleverna fick i uppgift att skriva ner vad de tyckte var världen sju underverk. Även om det fanns en viss oenighet så kom de fram till att det var följande:

1. Egyptens pyramider
2. Taj Mahal i Indien
3. Grand Canyon i Arizona
4. Colloseum
5. Panamakanalen
6. Peterskyrkan
7. Kinesiska muren

Men det satt en liten flicka i klassrummet som inte hade sagt vad hon trodde var de sju underverken. Så läraren frågade henne om hon tyckte att det var en svår uppgift. Den tysta flickan svarade, ”Ja, lite. Jag kunde inte riktigt bestämma mig eftersom det var så många.” Läraren sa: ”Berätta vad du har kommit fram till så kanske jag kan hjälpa till.”

Flickan tvekade lite men började sedan att läsa, ”Jag tror de sju underverken i världen är:
1. att beröra …
2. att smaka …
3. att se …
4. att höra …

Hon tvekade lite, och sedan fortsatte hon …
5. att känna …
6. att skratta …
7. och att älska.

Okänd