Att låta bibelordet tala i ditt liv…

Att läsa bibeln är något som görs mer sällan och därmed är det färre som känner Jesus. Att omgås med Gud i bibelordet i GT och NT gör att det blir lättare att höra Guds tilltal och känna igen honom i livet. Här finns en liten instruktion som kan hjälpa dig att komma igång. Den bygger en på gammal beprövad metod.

Att läsa bibeln är ett sätt att lära känna Gud och få redskap till att upptäcka Gud i sitt liv och i allt som finns runtomkring en. I samtalent med Gud (bönen) finner man sig själv och lär sig mer om sig själv och att vara Guds avbild. Världen

 

Den heliga Anden… Skall lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Joh 14:26

Inlevelsebönen

I inlevelsebönen går vi in i bibelberättelsen med hjälp av vår egen inlevelseförmåga, och använder alla våra sinnen: syn, hörsel, smak etc. På så sätt kommer vi nära mysteriet i Kristi liv.

Den heliga Anden är vår vägledare och lär oss och visar oss hur vår verklighet och livssituation möter verkligheten och sanningen i evangelierna.

 • VAD DÄR… med Honom och för Honom
 • LYSSNA PÅ HONOM… låt Honom uppmuntra dig och vägleda dig
 • LÄNGTA EFTER HONOM… hungra efter Honom
 • LÅT HONOM VARA… för dig vad Han vill vara
 • SVARA HONOM… från ditt hjärta

HUR:

 • Sätt dig bekvämt och låt kroppen slappna av.
 • Läs texten flera gånger och låt den sjunka in. Lägg händelseförloppet, huvudpersonerna och nyckelorden på minnet.
 • Bed om det ditt hjärta längtar efter. Bed om den heliga Andens ledning
 • Lev dig in i skeendet som om det hände nu. Ta dig tid att se platsen, husen, landskapet. Vad är det för väder? Känn vinden, solen, lyssna till ljuden, känn, smaka och lukta—var på platsen
 • Ta god tid på dig. Delta i scenen: vem vill du vara? Vad vill du säga eller göra? Prata med de olika personerna i scenen, tala med Jesus, vad gör han och vad säger Han till fig. Låt bönen utvsecklas och oroa dig inte över att du inte håller dig till detaljerna i berättelsen.
 • Avsluta bönen genom att samtala fritt med Jesus så som du samtalar med en god vän. Samtala och lyssna, sitt i tystnad tillsammans och låt din bön komma från ditt hjärta enkelt och ocensurerat.

 Reflektion över bönen

Använd en anteckningsbok där du kan skriva ner vad som hände under bönen. På så sätt kan du komma ihåg vad som berörde dig och få möjlighet att gå tillbaka till det vid senare bönetillfälle. Anteckningarna hjälper dig också att komma ihåg vad du vill prata med din andliga vägledare om.

 HUR:

 • Ta 5 minuter efter bönestunden och fundera över vad som hände under bönen och skriv ner något om följande:
 • Vad var det som och förde dig närmare Gud och gav frid, hopp, kärlek, tillit… Vilka tankar och känslor berörde dig i denna riktning?
 • Vad var det som oroade eller upprörde dig och fick dig att känna dig längre bort från Gud? Även om dessa känslor och tankar ofta är svårare att stannaa vid är det ofta början till mognad och växt i vårt andliga liv.

Börja nästa bönestund med att gå tillbaka till det som berörde dig.