Öva självbehärskning men blicken fäst mot den allseende Guden.