Nej, personligt ledarskap handlar inte om att leda andra på ett personligt sätt. Personligt ledarskap handlar om att leda sig själv i sitt eget liv. Jag vill påstå att det borde vara obligatoriskt för alla att utbilda sig i personligt ledarskap innan man går en ledarskapsutbildning om hur man leder andra. För hur skall man kunna bli bra på att leda andra om man inte kan leda sig själv? Det är som att man skulle lära sig att köra en buss fullastad med folk innan man har lärt sig hur man kör bil och transporterar sig själv.

Många tror att jag jobbar som coach, vilket är helt fel. Jag utbildar folk i personligt ledarskap. Visserligen har jag en massa coachcertifieringar i bagaget och har jobbat med det i flera år men det är något annat än personligt ledarskap. Här har jag en egen metod full av verktyg som jag har tagit fram under många år.

Det är med personligt ledarskap som allt börjar. Det är ledarskapet som avgör hur bra ett företag, en organisation eller en grupp ska prestera. Det är det personliga ledarskapet – hur bra du kan leda dig själv, som avgör hur bra du själv skall må, prestera och utvecklas.

Oavsett om vi jobbar som ledare för andra eller ej så är vi alltid ledare i vårt eget liv. Vi är våra egna verkställande direktörer som har till ansvar att ta hand om och leda oss själva. Så en utbildning i personligt ledarskap är en utbildning som alla behöver för om vi inte är bra på att leda oss själva så finns det en stor risk att livet blir en leda.

Det finns många olika tecken på att det personliga ledarskapet behöver tränas och här har jag valt ut 4 av dem som jag anser vara tydliga:

Det första tecknet är att man har ett väldigt stort bekräftelsebehov, vilket innebär att man ständigt vill att andra människor ska se en och gärna berömma en. Dessutom har man svårt att ta emot bekräftelsen när man väl får den.

Det andra tecknet är att man vill vara alla till lags. Som jag sa i det första tecknet så vill man bli omtyckt av alla och då innebär det att man har svårt att säga nej och sätta gränser. Om vi hela tiden går omkring och presterar för andras skull är det ett bra tecken på att den inre konditionen behöver tränas.

Det tredje tecknet innebär att man ständigt jämför sig själv med andra. Man anser att man är mycket sämre och värdelös jämfört med alla andra – andra är fantastiska och är så bra på allt de gör medan du bara är dålig och misslyckas jämt.

Det fjärde tecknet går ut på att man avskyr att misslyckas med något. Det innebär att man mår otroligt dåligt av att få kritik och bli sänkt. Om man misslyckas med något identifierar man sig genast som misslyckad som människa.

Torkild Sköld