När vi har blivit sårade av våra medmänniskor eller när vi har sårat någon, är det nödvändigt att vi kan förlåta varandra för att vi ska kunna få förtroende för varandra igen.

Det är ungefär som att bygga en bro bit för bit, i början tar man några försiktiga steg för att pröva brons hållfasthet.
När två människor har kommit ifrån varandra genom en förlust eller ett gräl, kan förlåtelsen bygga en bro mellan dem på nytt.

Förlåtelse tar tid, och det tar också tid att reparera tillit och förtroende.

Den som inte kan förlåta andra river den bro han själv måste passera, ty alla människor har behov av förlåtelse.

Thomas Fuller