En far som levde med sin fru och fyra söner hade börjat bli lite bekymrad över sina söners ständiga gräl med varandra. Han försökte gång på gång att lösa deras tvister genom hans uppmaningar men misslyckades mestadels alltid att få slut på sönernas oenigheter. Situationen bekymrade fadern allt mer och efter en hel del funderande beslutade han sig för att ge dem en praktisk illustration av det onda med splittring.

Han samlade sönerna en kväll i vardagsrummet, och hade sedan dagen innan bett var och en av dem att ta med sig en bunt av stickor till samlingen. Sönerna hade nyfiket frågat varför fadern önskade detta, men de hade endast fått i svar att de snart skulle få veta varför.

De började genast spekulera i olika orsaker, en av dem sade, “Far vill säkert grilla och behöver därför en bunt med pinnar för att få igång elden”. En annan sade, “Nej, det är ett test för att se hur mycket var och en av oss kan samla på sig”. Den tredje konstaterade istället bestämt, “Vadå eld och test snälla far är smartare än så, han vill på detta sätt få oss att plocka undan alla kvistar och pinnar som samlats utanför vårt hus”. Den fjärde av dem sade inget utan såg mest fundersam och koncentrerad ut.

När väl kvällen kom, hade sönerna redan satt sig i vardagsrummet för att få reda på vad fadern skulle göra med alla dessa pinnar dem samlat. Fadern började med att gå runt och plocka in pinnarna från sönerna. Innan han var klar hördes en röst,
“Jag viste det, far kommer att räkna våra pinnar”. En av sönerna som endast tagit med sig några pinnar började nu känna sig lite besviken.

Fadern log mot sönerna och började istället placera pinnarna i en hög, som han knöt fast. Sedan bad han var och en av dem i följd att bryta pinnarna. De försökte med alla sina krafter men pinnarna var för många och de var tvungna att ge upp till slut.

Nu lossade fadern på snöret som band ihop pinnarna och plockade fram varje pinne för sig. Han placerade sedan en pinne i varje sons hand och bad dem återigen att bryta pinnarna. Men nu var det betydligt enklare och alla söner kunde belåtet lämna över sina brutna pinnar till fadern.

Fadern vände sig mot dem med orden, “Mina söner, om ni håller samman, och förenar er för att stödja varandra, kommer ni att vara likt den samlade bunten av pinnar, oskadda av alla försök från era fiender att bryta er, men om ni är splittrade, kommer ni att knäckas lika lätt som dessa enskilda pinnar”.

Okänd författare