Skip to main content

...

En from man som levde efter Guds vilja, bodde i en liten dal. En dag kom ett enormt regnväder som översvämmade hela dalen och mannen fick fly upp på sitt hustak för att inte bli dränkt. Hela tiden var han dock helt övertygad om att Gud skulle hjälpa honom. Efter ett tag , när vattnet […]

...

Jer 29:11 Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är goda planer och inte onda, för jag vill ge er en framtid och ett hopp. Hebr 13:5 Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig, Matt 11:28 […]