En from man som levde efter Guds vilja, bodde i en liten dal. En dag kom ett enormt regnväder som översvämmade hela dalen och mannen fick fly upp på sitt hustak för att inte bli dränkt. Hela tiden var han dock helt övertygad om att Gud skulle hjälpa honom. Efter ett tag , när vattnet stod honom upp till midjan, kom det en räddnings-

båt som erbjöd sig att hjälpa mannen. Han avvisade dem och sa:

– Jag litar helt på Gud och jag kommer att be och tro på att han tar hand om mig.

Båten åkte iväg och efter ett tag,, när vattnet stod mannen upp till halsen, kom ytterligare en räddningsbåt som mannen avvisade med att återigen säga:

– Jag litar helt på Gud och kommer att be och tro på att han tar hand om mig.

Det fortsatte att regna och till slut var vattnet så högt att bara munnen och näsan stack upp över vattnet så att mannen precis kunde andas. Då kom det en helikopter som skickade ner en räddningsstege och skrek:

– Kom upp, vi för dig i säkerhet.

– Nej , svarade mannen precis som de andra gångerna.

– Jag litar helt på Gud och kommer att be och tro på att han tar hand om mig.

Helikoptern flög iväg samtidigt som det fortsatte att regnar. Till slut var vattnet så högt att mannen drunknade. Han kom till himlen och fick där tillfälle att möta Gud. Mannen satte sig framför Gud och sa:

– Jag hade så stark tro på dig, jag bad ofta och följde din vilja jämt. Jag förstår inte varför du inte räddade mig?

Gud kliade sig i huvudet och svarade:

– Jag förstår inte heller. Jag skickade ju två räddningsbåtar och en helikopter.

Ur varför växer gräset av Kull och Hallberg