Jer 29:11
Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är goda planer och inte onda, för jag vill ge er en framtid och ett hopp.

Hebr 13:5
Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig,

Matt 11:28
Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila.

Ps 32:8
Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå. Jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig.

Joh 14:27
Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

5 Mos 31:6
Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig.

Rom 8:1
Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Ords 1:33
Men den som hör mig skall bo i trygghet utan att behöva frukta något ont.

Joh 1:12
Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Mal 3:10
För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.