IGNATIANSK ÖVERLÅTELSE

Min Gud, jag önskar vara väl förberedd för denna tid.
Jag vill så gärna att hela jag ska vara uppmärksam och tillgänglig för dig.
Hjälp mig att klargöra och rena mina avsikter.
Jag har så många motsägelsefulla önskningar.
Jag är ständigt upptagen och skyndar till saker
som egentligen inte betyder något eller som har någon livslängd.

* (PAUS)

Jag vet att om jag ger dig mitt hjärta,
vad jag än gör, vill jag följa mitt nya hjärta.

* (PAUS)

Låt allt jag är idag
Låt allt jag försöker idag
Låt allt jag möter idag,
mina reflektioner,
allt jag blir frustrerad på och misslyckas med placera mitt liv i dina händer.
Gud mitt liv är i dina händer.

Jag ber dig:
låt denna dag
bli en lovsång till dig
AMEN

(den sista del av denna bön kan användas som din dagliga morgonbön)