Skip to main content

...

En bön från 1800-talet som tillskrivs Franciskus då den är i hans anda HERRE, gör mig till ett redskap för din frid! Låt mig bringa kärlek, där hat råder! Låt mig bringa förlåtelse, där orätt har begåtts! Låt mig skapa endräkt, där tvedräkt råder! Låt mig bringa tro, där tvivel råder! Låt mig bringa sanning, […]

...

IGNATIANSK ÖVERLÅTELSE Min Gud, jag önskar vara väl förberedd för denna tid. Jag vill så gärna att hela jag ska vara uppmärksam och tillgänglig för dig. Hjälp mig att klargöra och rena mina avsikter. Jag har så många motsägelsefulla önskningar. Jag är ständigt upptagen och skyndar till saker som egentligen inte betyder något eller som […]

...

Vi tillber Dig, allraheligaste Herre Jesus Kristus, här och i alla Dina kyrkor över hela världen, och vi lovprisar Dig, för att Du med ditt heliga kors har återlöst världen. Amen.