Vi tillber Dig, allraheligaste Herre Jesus Kristus,
här och i alla Dina kyrkor över hela världen,
och vi lovprisar Dig,
för att Du med ditt heliga kors
har återlöst världen.
Amen.