1378800_10151914291906963_1062467848_n

Gud ge mig sinnesro
att acceptera det jag
inte kan förändra
Mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.
Amen